Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Elaborarea nanostructurilor filiforme multicomponente pentru aplicatii termoelectrice
dr. Ioişer Anatolii
2010 - 2011