Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Academia de Studii Economice din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Eficientizarea managementului asistenței medicale personalizate în baza studiului comportamental al pacienților
dr. Jucov Artiom
2021 - 2022
2Evoluții comportamentale ale consumatorilor de servicii financiar- bancare în noua configurație economică
Mistrean Larisa
2021 - 2022
3Elaborarea componentei sistemului informațional epidemiologic COVID-19 de monitorizare, analiză și prognoză geo-spațială și impactul asupra indicatorilor socio-economici din Republica Moldova, (MAPGEO Covid 19)
dr.hab Guţu Corneliu
2020 - 2021
4Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă
dr.hab Bîrcă Alic
2020 - 2023
5Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice.
dr.hab Secrieru Angela
2020 - 2023
6Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale
dr. Pisaniuc Maia
2020 - 2023
7Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetări interdisciplinare și de frontieră – Creare Centrului de Cercetări în Științe și Tehnologii Cognitive
dr.hab Belostecinic Grigore
2017 - 2018
8Valorificarea performanțelor financiare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin prisma practicii europene.
dr.hab Cobzari Ludmila
2017 - 2018
9Evaluarea sustenabilității sistemului național de pensii și identificarea soluțiilor de reformare în contextul asigurării securității economice și sociale a Republicii Moldova
dr. Verejan Oleg
2017 - 2018
10Evoluţii, tendinţe şi factori de influenţă asupra procesului de CDI în contextul globalizării şi creşterii competitivităţii economice
dr.hab Belostecinic Grigore
2016 - 2018
11Optimizarea deciziilor colective
dr.hab Bolun Ion
2016 - 2017
12Perfecţionarea mecanismului de finanţare a sistemului de sănătate din Republica Moldova în vederea racordării la standardele europene
dr.hab Cobzari Ludmila
2015 - 2016
13Indicatori statistici şi modele econometrice de evaluare a securităţii economice în contextul integrării Republicii Moldova în UE
dr. Pârţachi Ion
2015 - 2016
14Reconfigurarea sistemului financiar din Republica Moldova prin prisma criteriilor de eficienţă în contextul Acordului de Asociere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova
dr.hab Secrieru Angela
2015 - 2018
15Monitorizarea competitivităţii economice a Republicii Moldova în context regional şi mondial şi direcţii de ameliorare şi dezvoltare din perspectiva implementării Acordului de asociere cu UE
dr.hab Belostecinic Grigore
2015 - 2018
16Evaluarea performanței inovaționale ale întreprinderilor din Republica Moldova – INNObarometru 2011
dr. Hârbu Eduard
2013
17Conferinţa a XX-a la Matematică aplicată şi industrială
dr.hab Cioban Mitrofan
2012
18Modele de evaluare si dezvoltare a competitivităţii Republicii Moldova in contextul proceselor de globalizare şi integrare europeană
dr.hab Guţu Corneliu
2012 - 2014
19Proiectarea întreprinderilor autohtone în lanţuri valorice globale de producere, distribuţie şi servicii bazate pe specializare funcţională în condiţiile noii globalizări
dr.hab Chistruga Boris
2012 - 2014
20Implimentarea statisticii privind inovarea în RM- Inobarometru
dr. Hârbu Eduard
2011
21Fundamentarea politicii financiare privind asimilarea remitenţelor în circuitul economic al Republicii Moldova
dr. Chicu Nadejda - 2011
dr. Belobrov Angela - 2012
2011 - 2012
22Optimizarea politicilor de creştere economică în procesul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
dr.hab Chistruga Boris
2011 - 2014
23Economia bazată pe cunoaştere ca factor de creştere a competitivităţii economice a Republicii Moldova
dr.hab Belostecinic Grigore
2011 - 2014
24Priorităţile relaţiilor economice şi comerciale între R. Moldova şi Ucraina în contextul cooperării trasfrontaliere şi integrării europene
dr.hab Belostecinic Grigore
2010 - 2011
25Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar naţional în contextul integrării regionale
dr.hab Chistruga Boris
2010 - 2011
26Managementul competitivitatii economice a Republicii Moldova in contextul proceselor de globalizare si integrare regionala si europeana
dr.hab Guţu Corneliu
2010 - 2011
27Creşterea economică şi priorităţile structurale: aspecte teoretice şi practice
dr.hab Pîşchina Tatiana
2009
28Probleme ale cooperării economice internaţionale şi regionale în contextul integrării europene şi asigurării avantajului competitiv
dr.hab Chistruga Boris
2009
29Cercetarea şi elaborarea metodelor şi tehnicilor actuariale adecvate Republicii Moldova în contextul strategiilor de integrare europeană
dr. Pârţachi Ion
2008 - 2009
30Cercetarea riscurilor investiţionale în sectorul real al economiei
dr.hab Hîncu Rodica
2008 - 2009
31Crearea unui portal de promovare a i-afacerilor în Republica Moldova
dr.hab Bolun Ion
2008 - 2009
32Situaţia demografică, utilizarea resurselor umane şi migraţia populaţiei în spaţiul rural din Republica Moldova
dr.hab Matei Constantin
2008 - 2009