Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Dezvoltarea proceselor inovaţionale în Incubatorul de inovare "Antreprenorul inovativ" şi a infrastructurii acestuia în anul 2014
dr. Vozian Valeriu
2014
2Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de antreprenoriat inovaţional "Antreprenorul inovativ", crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2013
dr. Vozian Valeriu
2013
3Monitorizarea şi adaptarea la variaţia schimbărilor umedităţii solului în condiţiile încălzirii globale
dr.hab Boincean Boris
2013 - 2015
4Solul ca patrimoniu mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de studii în experienţe de lungă durată pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia” la Bălţi, Republica Moldova
dr. Vozian Valeriu
2012
5Crearea soiurilor şi hibrizilor competitivi de culturi de cîmp, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare, elaborarea şi perfecţionarea sistemului de agricultură durabilă
dr. Vozian Valeriu
2011 - 2014
6Tehnologia de producere a preparatelor funecol Și pelecol pentru combaterea bolilor Și dăunătorilor conform cerinȚelor agriculturii ecologice
dr.hab Todiraş Vladimir
2011
7Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe baza de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice.
dr.hab Rusu Emil
2010 - 2012
8Evaluarea calităţii (sănătăţii) solului pentru agricultura durabilă, inclusiv ecologică în Republica Moldova
dr.hab Boincean Boris
2010
9Evaluarea igienică comparativă a morbidităţii nontransmisibile a copiilor din sectorul urban şi rural determinată de unii factori ai mediului ambiant
dr.hab Friptuleac Grigore
2009 - 2010
10Crearea şi multiplicarea soiurilor de grâu de toamnă
dr.hab Postolati Alexei
2008 - 2009
11Crearea unui hibrid productiv de floarea soarelui, rezistent genetic la lupoaie
Petcovici Ion
2008 - 2009
12Crearea a două soiuri de orz de toamnă şi perfecţionarea tehnologiei de cultivare a lor
dr. Chişca Maria
2008 - 2009
13Crearea unui hibrid nou de sfeclă de zahăr cu calităţi productive înalte
Hropotinschi Petru
2008 - 2009