Contribuţii în tratamentul hepatitelor virale şi profilaxia cirozelor hepatice la copii prin utilizarea preparatului autohton Pacovirină

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bîrca Ludmila Alexandru
09.835.09.07A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Concepţii ale programelor de stat
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Se va continua studiul randomizat iniţiat la prima etapă de realizare a proiectului privind perfectarea standardului de tratament al infecţiilor virale (hepatitelor virale B, C şi D la copii, inclusiv al celor cauzate de virusurile EBV şi CMV), cu elaborarea instrucţiunilor metodice de tratament cu Pacovirină a infecţiilor nominalizate şi includerea ulterioară a lor în Protocoalele Naţionale ale Programului unic de asigurări obligatorii al asistenţei medicale.
2009
Vor fi obţinute şi analizate rezultatele preliminare clinico-paraclinice (virusologice, imunologice) privind evaluarea eficienţei remediului „Pacovirin-plus” în tratamentul hepatitelor virale la copii, inclusiv a celor cauzate de Epstein-Barr virus şi Cytomegalovirus.
2009
150.0
2009
400000.0
2010
50.0
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0