Sticle de reţea auto-organizate cu reabilitate înalta pentru aplicaţii multiple in fotonica si optoelectronica

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Iovu Mihail Selevestru
10.820.05.05UF
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi sintetizate sticle calcogenice din sistemul Ge-As-Se, preparate mostre masive, straturi amorfe şi fibre optice, studiată dependenţa proprietăţilor fizice de compoziţia lor. Va fi determinat procesul de îmbătrânire a sticlelor calcogenice Ge-As-Se la păstrarea lor în condiţii normale şi la tratarea la temperaturi înalte prin metode ale spectroscopiei optice şi ale fenomenelor fotoinduse.
2011
Va fi stabilită corelaţia în triunghiul "compoziţie – parametrii de exploatare – efecte de îmbătrânire fizică" pentru sticlele calcogenice, fibrele optice şi straturile amorfe din sistemul Ge-As-Se. Va fi elaborat modelul teoretic ce descrie efectele de îmbătrânire fizică în sticlele calcogenice. Vor fi formulate recomandări practice privind elaborarea de dispozitive fotonice, optoelectronice şi de telecomunicaţii prin fibre optice în baza ChG cu proprietăţi stabile împotriva efectului de îmbătrânire fizică.
2010
50.0
2011
50.0
2010
0.0
2011
0.0