Noi catalizatori pentru construirea asimetrică a atomului de carbon sp3-hibridizat

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Macaev Fliur Zainutdin
10.820.09.01UA
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Vor fi elaborate procedee originale de sinteza a metalocomplecşilor pe baza aminoalcoolilor şi diolilor optic activi. Va fi testată activitatea catalitică a chironilor sintetizaţi.
2011
Vor fi elaborate metode de sinteză a polimerilor şi lichidelor ionice imidazolice optic active noi. Va fi testată activitatea catalitică a chironilor sintetizaţi. Vor fi generalizate rezultatele obţinute.
2010
50.0
2011
50.0
2010
0.0
2011
0.0