Spectrometru de Rezonanţă Magnetică Nucleară pentru aplicaţii în biochimie şi biomedicină

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Macaev Fliur Zainutdin
08.822.08.02EA
Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe
Proiecte bilaterale
Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Va fi procurat şi instalat Spectrometrul. Vor fi efectuate măsurătorile de probă.
2008
1170.0
2008
1170.0
2008
0.0
2008
0.0