Efectorii sintezei catalazei ca factori reglatori ai activităţii biosintetice a fungilor – producători de enzime

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sîrbu Tamara Tudor
08.820.04.08BF
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi obţinută o variantă activă de fungi – producător de catalază şi selectate condiţiile optime de păstrare a proprietăţilor morfologo-biochimice şi biosintetice a producătorului. Vor fi selectaţi compuşi coordinativi ai Fe (III) stimulatori ai sintezei catalazei, substraturile specifice, oxidanţii şi antioxidanţii care asigură o sinteză sporită a catalazei de către tulpina producător.
2009
Vor fi selectați efectorii sintezeicatalazei. Vor fi stabiliți parametrii optimali pentru sedimentarea preparatului. Va fi determinată activitatea enzimatică a preparatului, temperatura și pH-ul optim de acțiune, termostabilitatea și pH-ul stabilitatea preparatului.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0