Cercetarea influenţei micotoxinelor (Ochratoxin A), formate în procesul de păstrare, asupra indicilor calităţii şi inofensivităţii materiei prime şi producţiei finite din struguri, fructe şi pomuşoare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Găină Boris Serghei - 2008
dr. Bodean Constantin Fiodor - 2009
08.820.04.07BF
2008
Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
2009
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi elaborată şi aprobată metodica de determinare a Ochratoxinei A.
2009
Vor fi elaborate recomandări tehnologice pentru adaptarea și aplicarea metodicii de determinare a OTA în vinuri.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0