Mecanismele patofiziologice a insulinorezistenţei şi tulburărilor fluxului coronarian la pacienţii cu sindrom metabolic

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Revenco Valeriu Nichita
08.820.09.06BF
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi evidenţiaţi cei mai importanţi factori de risc pentru prognostic, reieşind din parametrii clinico-hemodinamici la pacienţii cu sindrom metabolic. Vor fi evidenţiaţi cei mai importanţi factori de risc pentru prognostic, reieşind din parametrii biochimici, inclusiv lipidici, la pacienţii cu sindrom metabolic.
2009
Vor fi iniţiate cercetări ale particularităţilor metabolismului glucidic la pacienţii cu sindrom metabolic în baza stabilirii glicemiei bazale, insulinei ultrasenzitive iniţial şi peste 2 ore după aprecierea toleranţei la glucoză, hemoglobinei glicozilate şi a profilului glicemic; stabiliţi cei mai importanţi factori de risc p/u prognostic, reieşind din particularităţile metabolismului glucidic la pacienţii cu sindrom metabolic. Va fi determinată influenţa moxonidinei asupra indicilor clinico-hemodinamici, spectrului lipidic şi metabolismului glucidic la pacienţii cu hipertensiune arterială şi sindrom metabolic. Va fi elaborat algoritmul de tratament cu agonistul receptorilor imidazolinici I1 – moxonidină în cadrul sindromului metabolic şi apreciată influenţa preparatului asupra parametrilor tensiunii arteriale, indicilor metabolismului lipidic şi glucidic.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0