Biodiversitatea insectelor (insecta: collembola, coleoptera, lepidoptera) din ecosistemele adiacente râurilor din Belarus si Moldova în aspect comparativ

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Buşmachiu Galina Nicolae
08.820.08.02BF
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi obţinute date recente asupra faunei insectelor (Insecta: Collembola, Coleoptera, Lepidoptera) în ecosistemele adiacente râurilor. Vor fi efectuate colectări şi stabiliţi parametrii cantitativi ai grupelor de insecte investigate.
2009
Va fi creată baza de date, efectuată inventarierea primară a entomofaunei zonelor fluviale adiacente, stabilite legităţile distribuţiei speciilor şi elucidate particularităţile de formare a complexelor faunistice de insecte.
2008
50.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0