Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Rîbachin Boris Piotr
08.820.06.40RF
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileFundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi elaborat şi realizat un algoritm efectiv de calcul pentru cazul tri-dimensional a potenţialului gravitaţional la calculatoare cu arhitectură multiprocesorială. Algoritmul elaborat va permite soluţionarea problemei de calcul a potenţialului gravitaţional pe o reţea neomogenă. Algoritmul şi programul elaborat va fi testat în baza unor standarde de teste MGD.
2009
Va fi construită schema în diferenţe finite cu o capacitate avansată de soluţionare în zonele gradienţilor majori de tipul TVD. Va fi realizat programul de calcul la clusterul cu multe procesoare.
2008
68.0
2009
136.0
2008
0.0
2009
0.0