Senzori de gaze selectivi în baza structurilor ZnO unidimensionale, bidimensionale şi tridimensionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ursachi Veaceslav Vladimir - 2009
dr.hab Lupan Oleg - 2008
08.820.05.36RF
Universitatea Tehnică a Moldovei
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi elaborate şi optimizate metode noi, ieftine de creştere a nanostructurilor ZnO cu proprietăţi gazosenzorice avansate prin combinarea depunerii din fază lichidă cu adsobţie şi reacţie consecutivă a straturilor ionice cu tratament fotonic rapid, inclusiv a structurilor ZnO unidimensionale, bidimensionale şi tridimensionale. Vor fi elaborate tehnologii de dopare a straturilor nanostructurate de ZnO cu diferite impurităţi pentru asigurarea selectivităţii faţă de diferite gaze Vor fi elaborate metode de preparare a structurilor ZnO unidimensionale şi tridimensionale singulare cu posibilitate de transfer de pe un suport pe altul şi de fabricare a microsenzorilor de gaze în baza lor.
2009
vor fi elaborate metode de fabricare a nanosenzorilor individuali de gaze în baza nanofirelor de ZnO cu diametrul și lungime diferită crescute din fază lichidă și din fază de vapori. În rezultatul analizei comparative a sensibilității la gaze a nanosenzorilor indivividuali șia structurilor integrale de ZnO va fi identificată construcția optimală a senzorilor de gaze.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0