Cercetarea supraconductibilităţii reversibile în nanostructuri Supraconductor-Feromagnet – element de bază a spintronicii cu supraconductori

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sidorenko Anatolie Serghei
08.820.05.28RF
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Proiecte bilaterale
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi confecţionate nanostructuri de tipul S/F (supraconductor-feromagnet) din Nb/CuNi conform tehnologiei noi, elaborate în IIETI. Vor fi investigate oscilaţiile temperaturii critice de tranziţie supraconductoare în nanostructurile obţinute. Va fi evidenţiat efеctul „Supraconductibilităţii dublu reintrate” ca dovadă a realizării stării Larkin – Ovchinnikov – Fulde - Ferrell (LOFF) în nanostructuri supraconductor-feromagnet.
2009
Se vor determina condiţiile la care apare fenomenul supraconductibilităţii reversibile duble („double-reentrant superconuctivity”), ca atestare a realizării stării de supraconductibilitate neomogenă de tipul «Larkin-Ovchinnikov-Fulde-Ferrell“ (LOFF) în nano-structuri S/F.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0