Influenţa elementelor genetice mobile asupra variabilităţii genetice a reprezentanţilor genului Brassica

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tumanova Lidia Gleb
08.820.04.21RF
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2020-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi selectaţi primeri ai familiilor de EGM din clasa a II – Ac, MuDR, CACTA, Far1. Va fi efectuată analiza genetico-moleculară preliminară a formelor de plante contraste din genul Brassica cu utilizarea seturilor de primeri - Ac, MuDR, CACTA, Far1.
2009
Va fi efectuată caracteristica filogenetică moleculară comparativă a genomurilor Brassica rapa (genomul A), Brassica nigra (genomul B) şi Brassica oleracea (genomul C).
2008
75.0
2009
129.0
2008
0.0
2009
0.0