Cercetarea compatibilităţii biologice şi proprietăţilor bacteriostatice ale suprafeţelor endoprotezelor pentru articulaţiile mari şi a materialelor noi pe bază de aliaje din titan prelucrate cu ioni de argint

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Croitoru Gheorghe Mihail
08.820.09.17RF
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi propuse implante noi prelucrate cu ioni de argint. Va fi testată biocompatibilitatea acestor implante in culturi de celule şi in vivo. Va fi cercetată capacitatea bacteriostatică a lor, care ar putea stopa dezvoltarea stafilococului in cultură şi totodată va servi ca o metodă de profilaxie a infecţiei in plaga după implantare.
2009
Va fi studiată posibilitatea elaborării unui implant din titan cu proprietăţi antibacteriene, precum şi testarea lor in vivo.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0