Analiza comparativă a factorilor moleculari genetici de risc implicaţi în dezvoltarea ictusului cerebral la populaţiile din Moldova şi Rusia

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Barbacar Nicolae Ion
08.820.09.16RF
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
În baza unor criterii de analiză clinică vor fi selectaţi diferite loturi de pacienţi cu ictus cerebral. Ulterior, se vor examina genele candidate utilizate în calitate de marcheri moleculari în scopul determinării asocierilor genetice dintre spectrele polimorfe de ADN şi manifestările clinice a ictusului cerebral.
2009
Se vor obţine datele cu privire la frecvenţele polimorfismelor genetice la pacienţii din grupele studiate. Vor fi identificaţi marcherii molecular–genetici ai riscului sporit de ictus cerebral ischemic. Vor fi obţinute date comparative cu privire la riscul de ictus cerebral ischemic conferit de portajul aceloraşi marcheri molecular genetici în loturile selectate din populaţiile din Rusia şi Republica Moldova.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0