Strategii ecologo-etologice de adaptare ale unor specii de micromamalii la modificările antropogene ale mediului înconjurător (pe exemplul agrocenozelor şi teritoriilor urbanizate ale Republicii Moldova, Moscovei şi Regiunii Moscova)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Munteanu Andrei Ion
08.820.08.14RF
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi elucidate strategiile de adaptare a speciilor de rozătoare (gen. Apodemus, Mus şi Microtus) şi insectivore, care populează diferite tipuri de biocenoze. Va fi stabilit gradul modificărilor antropogene asupra diversităţii comunităţilor mamiferelor mici în agrocenoze şi biocenoze urbanizate. Vor fi elucidate mecanismele ecologice şi etologice de adaptare ale unor specii de rozătoare la mediul urban şi agrocenoze. Vor fi revelate particularităţile comportamentului sexual al şoarecelui de casă şi celui de mişună.
2009
Vor fi elucidate strategiile de adaptare a unor populaţii ale speciilor din genurile Apodemus, Mus şi Microtus la modificările sezoniere în ecosistemele naturale, recreative şi urbane.
2008
68.0
2009
136.0
2008
0.0
2009
0.0