Elaborarea metodelor şi algoritmilor pentru cercetarea protocoalelor de transport a informaţiei multimedia in reţele fără fir de bandă largă cu dirijare centralizată

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Mişcoi Gheorghe Constantin - 2008
dr.hab Andronati Nicolae Rodion - 2009
08.820.08.09RF
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2020-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi elaborate modele matematice cu priorităţi generalizate şi se vor cerceta sistemele multidimensionale de tip Kendall pentru repartitia perioadelor de ocupare şi Pollaczek- Khintchin pentru repartiţia sirului de aşteptare.
2009
Vor fi elaborați algoritmii numeruici pentru modelarea caracteristicilor modelelor generalizate de tip Polling cu așteptare nelimitată. Swe vor rfrctua modelări în scopul estimării parametrilor QoS (calității servirii) în rețele de telecomunicații fără fir cu dirijare centralizată.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0