Algoritmi noi de autentificare a informaţiei electronice şi scheme criptografice de partajare a secretului

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Şcerbacov Victor Alexei
08.820.08.08RF
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi colectate şi sistematizate aplicaţii ale quasigrupurilor în criptografie. Vor fi construite proceduri (sisteme) criptografice de semnătură electronică colectivă şi scheme criptografice de partajare a secretului.
2009
Se vor elabora unele procedee noi de semnătură electronică colectivă. Vor fi construite procedee criptografice de semnătură electronică colectivă şi scheme criptografice de partajare a secretului cu utilizarea quasigrupurilor n-re.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0