Interrelaţiile în cadrul sistemului „Păsări migratoare-căpuşe ixodide” şi rolul lor în formarea infecţiilor în focarele naturale din regiunea nord-vest a Federaţiei Ruse şi din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Uspenskaia Inga Gherasim - 2009
dr.hab Toderaş Ion Chiril - 2008
08.820.08.03RF
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Evidenţierea speciilor migratoare de păsări un rol primordial în răspândirea căpuşelor Ixodes ricinus. Testarea molecular-genetică a prezenţei diferitor zoonoze patogene în organismul căpuşelor ixodide colectate de pe paseriforme şi vegetaţie. Determinarea probabilităţii răspândirii microorganismelor patogene concomitent cu căpuşele ixodide pentru menţinerea focarelor naturale recente şi formarea altor focare noi.
2009
Vor fi perfectate metodele diagnosticăriifenotipului și a infecțiilortransmise de căpușele ixodide, determinat gradul de contaminare a lor cu diversezooantroponoze și completată Banca de Gene.
2008
69.0
2009
135.0
2008
0.0
2009
0.0