Posibilităţi reale de diagnosticare a infecţiilor bacteriene şi utilizarea lor în controlul biologic al dăunătorilor pomilor fructiferi Sciaphobus squalidus (Gyll.) şi Tatianaerhynchites aequatus (L.)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Molotievskiy Munteanu Natalia Vasile
08.822.04.02F
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Vor fi selectate metode accesibile şi colectate pentru Banca de Gene ADN-urile speciilor dăunătoare de curculionide, rinchitide şi patogenilor lor, evidenţiate pe teritorii cu diverse condiţii geografice şi climaterice. Va fi studiată diversitatea şi răspândirea florei bacteriene din populaţiile naturale ale coleopterelor Sciaphobus squalidus (Gyll.) şi Tatianaerhynchites aequatus-dăunători ai pomilor fructiferi din Republica Moldova.
2008
32.5
2008
0.0