Sistem de măsuri pentru diminuarea eroziunii şi păstrare a fertilităţii solurilor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Popov Leonid Gheorghe
08.822.04.01F
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Va fi determinată eficacitatea sistemului de înierbare a debuşeului, gradul de mineralizare a eroziunii şi de poluare a mediului ambiant cu nutrienţi, de majorare a producţiei agricole.
2008
32.5
2008
0.0