Depistarea paternului alelic optim pentru stabilirea riscului dezvoltării ictusului cerebral

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Mocan Elena Ivan
08.822.09.08A
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Se va determina eficienţa unor noi markeri moleculari asociaţi cu stabilirea riscului dezvoltării ictusului cerebral. Se va efectua analiza statistică afrecvenţei riscului genetic către ictusul cerebral la populaţia Republica Moldova.
2008
32.5
2008
0.0