Formarea strategică a potenţialului uman în învăţământ cu utilizarea tehnologiilor informaţionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Movilă Irina
09.817.08.004A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi cercetate programele de studii pentru pregătirea studenţilor cu orientare economică în alte instituţii din Republica Moldova. Vor fi studiate metodele de promovare a orelor practice cu evidenţierea metodelor în care sunt utilizate programele informatice (softurile). Vor fi elaborate curriculum-urile la disciplinele Teoria economică şi Finanţe, precum şi indicaţii metodice la promovarea orelor practice la aceste discipline.
2010
Vor fi utilizate tehnologii informaţionale pentru crearea şi promovarea orelor practice la disciplinele: Teoria economică, Finanţele întreprinderii. Vor fi publicate indicaţii metodice pentru promovarea orelor practice la disciplinele: Teoria economică, Finanţele întreprinderii şi o culegere de teste şi probleme.
2009
107.6
2009
130.0
2010
83.9
2009
0.0
2009
20.0
2010
0.0