Implementarea tehnologiei complexe de prelucrare a seminţelor de struguri, în scopul obţinerii surselor renovabile de energie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ţuţuc Victor Alexei
08.166.78T
2008
Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
2009
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi ajustată şi implementată tehnologia de separare a tescovinei de struguri în scopul obţinerii componentelor cu caracteristici diferite. Va fi elaborată tehnologia de separare a seminţelor de struguri.
2009
Va fi ajustată şi implementată tehnologia de separare a tescovinei de struguri în scopul obţinerii diferitor componente, cu caracteristici diferite, precum şi elaborată tehnologia de separare a seminţelor de struguri.
2008
200.0
2009
200.0
2008
0.0
2009
0.0