Implementarea tehnologiei de extragere a vanadiului din deşeurile Centralelor Electrice cu consum de păcură

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bulimaga Constantin Piotr
08.166.68T
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi determinate condiţiile optimale de extragere şi metodele de control a conţinutului de vanadiu în deşeurile de la CET – 1
2009
Va fi elaborat regulamentul tehnologic de extragere a vanadiului în condiţii de instalaţie pilot din şlamurile CET cu specificarea modului de utilizare a deşeurilor restante.
2008
60.0
2009
100.0
2008
0.0
2009
0.0