Implementarea şi testarea complexului de măsuri şi procedee agrotehnice şi agrochimice de optimizare a regimului nutritiv al solului pentru sporirea fertilităţii în condiţiile consolidării terenurilor agricole

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Andrieş Serafim Vasile
08.164.72T
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Vor fi elaboraţi parametrii indicilor agrochimici şi agrofizici ai solului; determinate rezervele de umiditate, gradul de minimalizare a eroziunii, productivitatea plantelor de cultură în funcţie de procedeele tehnologice implementate.
2008
510.5
2008
0.0