Implementarea tehnologiei de obţinere a producţie ecologice de zmeur şi păstrarea ei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bujoreanu Nicolae Semion
08.164.70T
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Transfer tehnologic2020-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi înfiinţată plantaţia de zmeur pe o suprafaţă de 1ha pe terenurile cofinanţatorului, care va corespunde tuturor cerinţelor prevăzute în Legea Nr.115-XVI din 09.06.05, “Cu privire la obţinerea producţiei agroalimentare ecologice”.
2009
Va fi apreciat gradul de afectare a plantelor de zmeur cu boli şi vătămători în rezultatul utilizării substanţelor alternative de producţie, precum şi determinat conţinutul substanţelor plastice, calităţii şi volumului de producţie în rezultatul utilizării fertilizanţilor naturali administraţi în sol odată cu înfiinţarea plantaţiei şi irigării prin picurare în perioada de vegetaţie. Va fi efectuată estimarea economică a tehnologiei ecologice de producere a fructelor de zmeur. Va fi implementată tehnologia ecologică de producere a fructelor de zmeur prin întocmirea actelor respective de implementare, precum şi certificată producţia de zmeur, obţinută conform cerinţelor agriculturii ecologice.
2008
200.0
2009
170.0
2008
0.0
2009
0.0