Ameliorarea şi implementarea resurselor genetice performante de animale în unităţile de selecţie şi hibridare a suinelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Harea Vasile Ion
08.164.66T
2008
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
2009
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi selectate şi apreciate capacităţile productive ale resurselor genetice suine. Va fi reamenajată încăperea şi laboratorul biotehnologic pentru revitalizarea, conservarea şi utilizarea raţională a materialului biologic. Va fi selectat tineretul suin după performanţele proprii şi vor fi testaţi vierii şi scroafele după calitatea descendenţilor.
2009
Va fi creat laboratorul biologic conform cerinţelor UE privind revitalizarea, conservarea şi folosirea raţională a materialului biologic seminal. Va fi testat tineretul de reproducţie după performanţele proprii, precum şi implementate noi genotipuri de porcine în unităţile de producţie. Vor fi testaţi vierii şi scroafele după calităţile descendenţilor.
2008
510.5
2009
493.0
2008
0.0
2009
0.0