Perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor de cultivare a căpşunului şi arbuştilor fructiferi

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sava Parascovia Vasile
08.169.67T
2008
Institutul de Pomicultură
2009
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi procurat: o instalaţie pentru irigarea plantaţiilor noi şi existente de arbuşti fructiferi; material săditor de soiuri noi de: căpşun, coacăz, zmeur, agriş, mur; specii noi de: caprifoi, aronie, cătină albă, afin, scoruş – 5000 plante. Vor fi testate soiuri şi specii noi de arbuşti fructiferi în plantaţia – mamă. Vor fi elaborate documente normativ-tehnice de cultură a arbuştilor fructiferi. Vor fi petrecute seminare cu producătorii la tema proiectului şi propagarea cultivării acestor specii.
2009
Se vor înfiinţa plantaţii-mamă pentru producerea materialului săditor devirozat de căpşun şi arbuşti fructiferi pe o suprafaţă de 2,0 – 2,5 ha. În cultura de concurs vor fi plantate 18 soiuri noi, din care 4 de căpşun, 5 de coacăz, 3 de zmeur, 2 de agriş si 6 soiuri de specii noi.
2008
80.0
2009
70.0
2008
0.0
2009
0.0