„Evaluarea igienică a calităţii apei potabile şi stării de sănătate a copiilor în dependenţă de schimbările climaterice elaborarea măsurilor de profilaxie”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
09.832.08.05A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Concepţii ale programelor de stat
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Se va efectua cercetarea stării de sănătate şi a calităţii apei potabile în dinamică în dependenţă de modificările climaterice, care vor fi executate prin: - examinarea probelor de apă potabilă din localităţile selectate (180 probe); - copierea şi prelucrarea datelor din fişele medicale (F-12) – a.a 2005-2008 - despre starea de sănătate a copiilor; - chestionarea copiilor (500 copii) în teritoriile selectate pentru studiu. Rezultatele obţinute prealabil vor sta la baza evidenţierii particularităţilor calităţii apei de băut şi morbidităţii copiilor în funcţie de schimbările climaterice.
2009
Se vor obţine date noi privind acţiunea factorului hidric în dependenţă de modificările sezoniere asupra stării de sănătate a copiilor, cu elaborarea pronosticului morbidităţii copiilor induse de calitatea apei potabile. Se vor propune măsuri de profilaxie în vederea diminuării influenţei factorilor de risc asupra sănătăţii generaţiei tinere.
2009
150.0
2009
380000.0
2010
100.0
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0