Derivaţii simetrici ai hidrazinei – liganzi pentru asamblarea sistemelor polinucleare: sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai metalelor 3d

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Dragancea Diana Petru
08.819.05.09F
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi lărgit numărul de compuşi polinucleari cu derivaţi ai hidrazinei, iar datele obţinute, în primul rând, magnetochimice şi roentgen structurale, vor îmbunătăţi cunoştinţele curente despre procedeele de sinteză, structura geometrică şi electronică, proprietăţile spectroscopice ale sistemelor polinucleare. Aceste studii vor duce la o pătrundere mai profundă în esenţa principiilor fundamentale, care determină proprietăţile magnetice, în particular în sistemele polinucleare şi vor servi ca bază pentru obţinerea materialelor noi cu un comportament magnetic preconizat şi dirijat. De asemenea, se presupune aplicarea lor practică în aşa domenii ca depozitarea informaţiei şi cataliza.
2009
Vor fi sintetizaţi compuşi complecşi ai Cu(II) şi Ni(II) în baza diaminoguanizonelor aldehidei salicilice substituite şi determinată structura geometrică şi electronică a lor cu un set de metode fizico-chimice.
2008
20.0
2009
30.0
2008
0.0
2009
0.0