Excitaţiile elementare ale unui sistem bidimensional de electroni şi goluri în cadrul celor mai de jos nivele Landau în diferite stări cuantice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moscalenco Sveatoslav Anatolie
08.819.05.07F
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi obţinut spectrul energetic al excitaţiilor elementare ce apar intr-un sistem bidimensional de electroni şi goluri, excitat în cadrul celor mai de jos nivele Landau, când starea de baza a sistemului este lichidul metalic electron-gol. Va fi obţinut spectrul energetic al plasmonilor acustici şi optici în cazul lichidului metalic electron-gol, precum şi spectrul energetic al plasmonilor, luând in consideraţie influenţa nivelelor Landau excitate.
2009
Se va obţine spectrul energetic al excitaţiilor elementare care apar intr-un sistem bidimensional de electroni şi goluri situaţi în cadrul celor mai de jos nivele Landau, când starea de bază a sistemului este condensarea Bose-Einstein a excitonilor magnetici bidimensionali.
2008
85.0
2009
120.0
2008
0.0
2009
0.0