Analiza spectrelor polimorfe ale genelor de protein kinase (PK) în genotipurile de porumb rezistente faţă de anumiţi patogeni

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bondarenco Ecaterina
08.819.04.04A
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Vor fi izolaţi acizii nucleici şi studiat spectrul polimorf. Vor fi obţinute date privind expresia genelor analizate. Vor fi determinaţi marcherii moleculari.
2008
20.0
2008
0.0