Probleme actuale ale politicii europene de securitate şi apărare. Implicaţii asupra Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Manolache Constantin Mihail
08.819.07.03F
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneFundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi analizată evoluţia procesului de integrare europeană în sfera securităţii şi apărării şi se va evidenţa etapa actuală. Vor fi evaluate problemele apariţiei şi dezvoltării structurilor europene de securitate, precum şi interacţiunea lor în cele mai actuale probleme ale procesului politic european. Vor fi identificate transformările ce s-au produs în spaţiul geopolitic european şi relaţiile ce s-au stabilit între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
2009
Vor fi identificaţi factorii ce provoacă apariţia noilor pericole şi ameninţări la adresa securităţii europene. Va fi analizat gradul de influenţă asupra Republicii Moldova a procesului de integrare europeană şi a sistemului de securitate regională. Vor fi elaborate recomandări privind politica de apărare şi construcţie militară a Republicii Moldova prin prisma relaţiilor cu Uniunea Europeană.
2008
80.0
2009
80.0
2008
0.0
2009
0.0