Tehnologia obţinerii punctelor cuantice coloidale CdSe, studiul proprietăţilor lor optice şi dinamicii spinilor electronici

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Geru Ion Ion
08.807.05.02A
Firma „AVVEX“
Concepţii ale programelor de stat
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Aplicativ2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi proiectată şi elaborată instalaţia pentru realizarea procesului tehnologic de obţinere a punctelor cuantice suspendate în soluţii coloidale. Vor fi determinaţi pe cale experimentală tipul, ordinea şi condiţiile de parcurgere a reacţiilor chimice (durata, temperatura, presiunea etc.) în ciclul tehnologic de obţinere a punctelor cuantice coloidale CdSe. Se vor efectua experienţe de încercare, rezultatul final al cărora va fi obţinerea punctelor cuantice coloidale CdSe de diferite dimensiuni nanometrice.
2008
100.0
2008
0.0
2008
0.0
2008
0.0