Transmisia şi reflexia impulsurilor ultrascurte de radiaţie laser în pelicule subţiri semiconductoare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Belousov Igor Victor
08.807.05.01F
RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice
Concepţii ale programelor de stat
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Va fi obţinut sistemul de ecuaţii neliniare şi neomogene pentru câmpurile electromagnetice şi materiale în pelicule subţiri şi plăci semiconductoare. Vor fi obţinute soluţiile analitice şi numerice pentru diferite înfăşurători ale impulsului incident. Vor fi determinate funcţiile de transmisie şi reflexie pentru peliculele subţiri şi plăcile semiconductoare.
2008
100.0
2008
0.0
2008
0.0
2008
0.0