MATERIALE NANOSTRUCTURATE MULTISTRATIFICATE OBŢINUTE ELECTROCHIMIC: STUDIUL ŞI EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR TRIBOLOGICE, COROZIVE ŞI MAGNETICE

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Dicusar Alexandr Ivan
09.836.05.06F
Universitatea Tehnică a Moldovei
RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice
Concepţii ale programelor de stat
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi obţinute materiale multistratificate în baza aliajelor de W şi Mo cu metale ale grupului fierului cu proprietăţi fizico-mecanice, tribologice, corozive performante pentru aplicare practică.
2009
Vor fi obţinute nanomateriale în baza aliajelor de W şi Mo cu metale de tranziţie. Va fi evaluată compoziţia nanostructirilor şi determinaţi parametrii tribologici ai acoperirilor obţinute, în vederea realizării nanomaterialelor performante în baza aliajelor W şi Mo.
2009
230.0
2009
400.0
2010
200.0
2009
0.0
2009
40.0
2010
0.0