Fondarea şi dezvoltarea poligonului surse regenerabile de energie „Chişinău”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Anisimov Vladimir Constantin
09.838.06.02A
Institutul de Energetica al AŞM
Concepţii ale programelor de stat
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileAplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Se va obţine certificatul de urbanism pentru executarea proiectului Poligonului. Se vor executa lucrări de construcţie conform documentaţiei de proiect, montarea şi ajustarea pentru funcţionare ca obiecte de cercetare a unei instalaţii eoliene multipale cu ax orizontal de rotaţie şi a unei mostre funcţionale experimentale a instalaţiei eoliene cu ax vertical de rotaţie. Se vor elabora şi confecţiona elemente funcţionale ale sistemului de iluminare parţială a teritoriului în baza surselor regenerabile de energie şi soluţii inovative de realizare constructivă a echipamentelor de conversie a energiei vântului şi soarelui cu depunerea cererilor de eliberare a brevetelor de invenţie.
2009
Se vor argumenta soluţii de realizare constructivă a poligonului cu stabilirea priorităţilor de realizare. Se va determina componenţa echipamentului, amplasarea, parametrii şi indicii preconizaţi, pentru poligon ca structură de cercetare şi de demonstrare a eficienţei SRE. Se vor elabora, confecţiona şi monta două instalaţii eoliene cu puterea până la 3 kW de realizare constructivă diferită. Se vor face testări în condiţiile poligonului a robusteţii lor. Se va elabora şi monta mostra de demonstrare a instalaţiei pentru prepararea apei calde cu colectoare solare de construcţie tradiţională. Se va testa instalaţia cu determinarea capacităţii de producere a energiei termice.
2009
400.0
2010
100.0
2009
0.0
2010
0.0