Obţinerea regalatorilor naturali de creştere, determinarea proprietăţilor fizico-chimice şi biologice, precum şi implementarea lor în tehnologiile de cultivare a plantelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Dascaliuc Alexandru Pavel
11.817.04.06A
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
2014
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi efectuat screening-ul unor specii de plante din familiile Scrophularaceae şi Liliaceae pentru includerea în circuitul surselor de reglatori naturali de creştere. Va fi creat un sistem integru de testare a activităţii biologice a metaboliţilor secundari extraşi din plante. Vor fi determinate proprietăţile fizico-chimice ale componenţilor bioactivi, triaţi din metaboliţii secundari ai unor specii ale familiilor Scrophularaceae şi Liliaceae. Vor fi elaborate regulamentele de introducere a preparatelor autorizate pentru utilizare în agricultură la cultivarea viţei de vie, florii soarelui, grâului şi leguminoaselor.
2012
Va fi determinată influenţa diferitor regulatori naturali de creştere (RNC) obţinuţi în IGFP asupra ritmului de creştere a plantelor în condiţii de laborator şi de cîmp. Va fi determinată activitatea catalazei şi peroxidazei în vederea elucidării specificului implicării lor în procesele de rezistenţă şi recuperare a deteriorărilor provocate de stresul termic la plante. Va fi determinată influenţa RNC asupra activităţii peroxidazei şi catalazei la plante în condiţii normale şi sub influenţa factorilor de stres. Vor fi testate noi specii de plante în vederea utilizării lor ca surse de obţinere a substanţelor biologic active.
2013
Vor fi obţinuţi bioreglatori naturali de creştere din speciile Melampyrum nemorosum L., Linaria genistifolia Mill. şi Scrophularia nodosa L, stabilită structura chimică şi evaluată activitatea lor biologică, inclusiv antioxidantă. Va fi evaluată starea fi ziologică provocată de şocul termic şi estimaţi indicii biochimici (proteinele solubile, activitatea catalazei, peroxidazei, chinazei, conţinutul fenolilor); apreciată capacitatea extractelor vegetale de generare a radicalilor liberi; elaborată metoda de determinare a conţinutului de substanţe fenolice în extractele din plantulele de castravete.
2014
Vor fi optimizate metodele fizico-chimice de obţinere şi utilizare ale preparatelor cu proprietăţi de reglatori naturali de creştere, extrase din diferite specii de plante. Vor fi determinate corelaţiile dintre activitatea biologică a preparatelor şi potenţialul oxido-reductiv a lor şi a mediului de solubilizare. Va fi efectuată testarea şi optimizarea procedurilor de implementare a preparatelor existente şi a unor noi preparate în tehnologiile de cultivare a cerealelor (grâu comun de toamnă), culturilor legumicole (tomate, ceapă, morcov, vinete) şi plantelor horticole (măr, viţa de vie). Vor fi selectaţi noi reglatori naturali de creştere cu perspectivă pentru introducerea în Registrul naţional al preparatelor chimice şi biologice certificate în agricultură. Vor fi elaborate şi editate recomandări metodice privind extinderea utilizării reglatorilor naturali de creştere deja certificaţi în agricultura Moldovei.
2011
1335.4
2012
1282.2
2013
1276.2
2014
1269.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0