Impactul unor diverşi reprezentanţi ARA II asupra disfuncţiei diastolice de geneză hipertensivă în tratamentul de durată

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Carauş Alexandru Pavel
11.817.09.39A
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2020-01-01 - 2014-12-31
2011
Pacienţii selectaţi pentru studiu vor fi supuşi examenului conform protocolului de investigaţii, randomizaţi pentru medicaţie cu ARA II şi examinaţi în dinamică la 3 şi 6 luni. Pregătirea revistei literaturii va include cercetările naţionale şi cele internaţionale privind utilizarea ARA II în disfuncţia diastolică de geneză hipertensivă, impactul asupra peptidei natriuretice cerebrale. Vor fi estimate influenţa ARA II asupra disfuncţiei diastolice de geneză hipertensivă; efectele ARA II asupra peptidei natriuretice cerebrale la pacienţii cu hipertensiune arterială esenţială cu disfuncţie diastolică; impactul asupra indicilor elasticităţii vasculare la pacienţii cu hipertensiune arterială esenţială şi microalbuminurie; corelările dintre parametrii MAATA, funcţia renală şi indicii elasticităţii vasculare sistemice la pacienţii cu HTA esenţială. În dinamică la 3 şi 6 luni vor fi evaluaţi: indicii funcţiei diastolice, datele MAATA şi nivelul peptidei natriuretice cerebrale.
2012
Vor fi elucidaţi indicii funcţiei diastolice conform protocolului la pacienţii incluşi în studiu şi evaluată medicaţia cu ARA II asupra acestor indici. Va fi efectuată analiza marcherului stresului parietal – peptidul natriuretic cerebral (BNP) şi fragmentul NT-proBNP la pacienţii cu disfuncţie diastolică hipertensivă.
2013
Va fi în continuare colectat materialul primar în cadrul tematicii ştiinţifi ce cu circa 40 pacienţi. Va fi completat fi şele individuale de codare pentru pacienţii incluşi în studiu. Se va perfecta revista literaturii la tematica proiectului. Se va pregăti pentru publicare 7-8 articole la tematica laboratorului. Se va participa la conferinţe, congrese, mese rotunde la nivel naţional şi internaţional cu rezultatele cercetării. Comunicări de popularizare în mass-media. Se vor obţine evidenţe preventive cu privire la ARA II în disfuncţia diastolică de geneză hipertensivă. Se va prelucra preliminar rezultatele obţinute.
2014
Se va estima eficiența terapiei cu reprezentanții clasei antagoniștilor receptorilor de angiotensină II (valsartan, eprosartan, losartan) asupra variabilității tensiunii arteriale și profilului diurn al tensiunii arteriale, presiunilor de umplere al ventriculului stâng la pacienții hipertensivi cu risc cardiovascular sporit. Se va aprecia tolerabilitatea remediilor studiate (valsartan, eprosartan, losartan) la medicația de durată Se va determina interrelația între gradul de severitate al afectării cardiace documentat prin Eco-doppler tisular şi nivelele BNP sau NT-proBNP, sau microalbuminurie, variabilitatea TA şi profilul diurn al TA la pacienții hipertensivi.
2011
461.2
2012
519.9
2013
446.7
2014
463.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0