Implementarea tehnologiilor inovaţionale de consolidare a securităţii informaţionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Prisacaru Marin
10.824.08.125T
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Necunoscută, Moldova
2010
Necunoscută, Moldova
2011
CredInfo SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2011-01-01 - 2011-12-31
2010
aa
2011
Vor fi prestate la cerere servicii de căutare a clienţilor şi a partenerilor de afaceri din baza de date
2010
0.0
2011
461.5
2010
0.0
2011
0.0