Principiile de protecţie fiziologică a miocardului în operaţiile cu circulaţie extracorporală

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Moscalu Vitalie Diomid
11.817.09.38A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi înregistrat în modul stabilit protocolul studiului clinic. Vor fi elaborate şi implementate protocoalele de protecţie a miocardului prin cardioplegie sangvină în dependenţă de caracterul patologiilor cardiace operate. Va fi aplicată cardioplegia conform protocoalelor noi la 30 de operaţii. Vor fi efectuate 70 de operaţii pe cord deschis cu protecţia miocardului prin cardioplegie conform protocoalelor noi. Va fi efectuată analiza comparativă a datele grupului de studiu cu datele grupului de control şi completată baza de date.
2012
Se vor determina componentele-cheie ale conceptului protecţiei fiziologice a miocardului. Vor fi elaborate şi implementate protocoalele de protecţie a miocardului prin cardioplegie intermitentă sangvină  caldă suplimentată cu Mg în afecţiuni valvulare şi coronare ale inimii. Ca rezultat, se va obţine un beneficiu socio-economic relevant.
2013
Va fi efectuată protecţia inimii în operaţiile cu circulaţie extracorporală (CEC) prin cardioplegia caldă sangvină. Se va stabili particularităţile biochimice şi morfologice ale miocardului pacienţilor operaţi în condiţii de normotermie sau hipotermie şi a ponderii lor predictive. Vor fi comparate efectul cardioplegiei sangvine cu cea cristaloidă în operaţiile de durată şi cu hipertrofi e marcantă a cordului. Se vor analiza efectele produse de diferite regimuri de temperatură în CEC asupra peroxidării lipidelor, manifestărilor sindromului de răspuns sistemic imun (SIRS), a parametrilor clinici şi paraclinici. Vor fi selectaţi indicatorii informativi pentru evaluarea protecţiei miocardului. Vor fi ajustate protocoalele de cardioplegie la regimurile de temperatură pentru pacienţii ischemici şi cei valvulari. Vor fi aprobate rezultatele prin publicarea în reviste cu impact, raportarea la foruri internaţionale.
2014
Vor fi definitivate și incluse ca standard în clinică cele mai efective metode de protecţie a miocardului în operaţiile cu circulație extracorporală. Vor fi selectați și aplicați markerii informativi intra-operatori ai stresului oxidativ în miocardul ischemic. Vor fi elucidate noi componente ale morții celulare și ale mecanismelor de compensare în cardiomiocitele cordului uman. Va fi estimat efectul economic și social al implementării noului protocol de protecție a miocardului.
2011
612.7
2012
612.7
2013
464.4
2014
464.4
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0