Modernizarea sistemului statistic din Republica Moldova în contextul ajustării la standardele UE

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia Gheorghe - 2013
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia Gheorghe - 2014
dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia Gheorghe - 2012
dr.hab Doga Valeriu Simion - 2011
11.817.08.27F
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi identificate principiile structurale ale sistemului statistic naţional în economia bazată pe cunoaştere. Vor fi elaborate propuneri privind cercetarea influenţei componentei inovaţionale asupra creşterii economice. Vor fi elaborate propuneri cu privire la armonizarea sistemului statistic ajustat la standardele UE.
2012
Va fi efectuată studierea şi analiza experienţei internaţionale privind elaborarea instrumentarului statistic necesar pentru evaluarea dezvoltării inovaţionale. Vor fi determinate modele de evaluare statistică a activităţii naţionale de inovare.
2013
Vor fi identificați indicatorii de eficienţă a domeniilor Educaţie, CDI în contextul economiei bazate pe cunoaştere. Va fi determinat un model privind prognozarea statistico-economică a dezvoltării domeniilor prioritare ale economiei bazate pe cunoaştere.
2014
Va fi efectuată studierea şi analiza experienţei internaţionale privind evaluarea statistică a sectorului CDI în contextul creării unei economii bazate pe cunoaștere. Va fi generalizat sistemul de indicatori CDI și elaborat ghidul metodologic pentru evaluarea statistică a componentelor de bază a economiei bazate pe cunoaștere.
2011
539.6
2012
471.0
2013
522.3
2014
567.3
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0