Optimizarea supravegherii epidemiologice la unele maladii zooantroponoze cu elaborarea măsurilor de control şi răspuns

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Radu
11.817.09.32A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
În baza analizei particularităţilor epidemiologice la maladiile transmise prin vectori în zonele Republicii Moldova şi investigarea vectorilor (căpuşe şi ţânţari hematofagi) la prezenţa virusului West Nile, Crimeea-Congo, encefalitei acariene etc. Vor fi evaluate şi notificate situaţiile excepţionale ce prezintă pericol pentru sănătate publică. Va fi elaborat modelul de supraveghere a circulaţiei şi sensibilităţii la antibiotice a salmonelelor.
2012
În baza studiului vor fi monitorizate şi evaluate ecosistemele din ţară care prezintă un risc major de apariţie a maladiilor infecţioase transmise prin intermediul vectorilor (căpuşe şi ţânţari hematofagi). Vor fi obţinute şi analizate rezultatele preliminare privind circulaţia serovariantelor de salmonele cu evaluarea fenotipurilor de rezistenţă în Republică Moldova.
2013
Vor fi obţinute şi analizate rezultatele privind circulaţia serovariantelor de salmonele cu evaluarea fenotipurilor de rezistenţă a lor în Republica Moldova cu elaborarea propunerilor pentru perfectionarea măsurilor de control. Vor fi monitorizate şi evaluate în dinamică prin metode standarde diversitatea speciilor de vectori (ţânţari, căpuşe hematofage) din diferite ecosisteme şi estimat riscul răspândirii maladiilor infecţioase transmise prin intermediul vectorilor pe teritoriul ţării.
2014
Va fi continuat studiul privind circulaţia serovariantelor de salmonele şi determinarea fenotipurilor de rezistenţă la preparate antimicrobiene și efectuată sinteza şi analiza rezultatelor obţinute cu elaborarea propunerilor pentru perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi control. Va fi studiată şi estimată în dinamică diversitatea speciilor de vectori din diferite ecosisteme şi estimat riscul de răspândire a maladiilor infecţioase transmise prin aceşti vectori pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi elaborate propuneri pentru perfecţionarea măsurilor de supraveghere şi control.
2011
430.0
2012
591.4
2013
606.2
2014
613.8
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0