Elaborarea si implimentarea noilor strategii de diagnostic si tratament in abordarea asistentei medicale pacientilor politraumtatizati

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Kusturov Vladimir Ivan
11.817.09.61A
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Prognoza complicaţiilor septice la pacienţii politraumatizaţi cu fracturi deschise ale segmentelor mari şi preponderenţa leziunilor aparatului locomotor: nivelul interleichinelor şi procalcetoninei sîngelui în dependenţă de vîrsta bolnavului şi tactica tratamentului. Va fi studiată problema emboliei lipidice, fiind efectuată diagnostica precoce. Va fi apreciat nivelul antitrombinei, plazminogenei, D-dimerilor şi trombocitelor. Va fi elaborat algoritmul de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu politraumatism. Vor fi formulate criterii de selectare a pacienţilor politraumatizaţi pentru metode minivazive şi neinvazive în diagnostic şi tratament.
2012
Vor fi analizate fişele medicale ale pacienţilor cu traume ale cutiei toracice şi ale aparatului locomotor, în scopul utilizării algoritmului leziunilor dominante şi îmbunătăţirii ajutorului medical acordat acestor pacienţi la faţa locului, precum şi în cazul transportării acestora la centrul traumatologic. Vor fi determinate metodele optimale de stabilizare primară a fracturilor deschise şi închise ale oaselor centurii brahiale. Va fi întocmit pronosticul decurgerii maladiei traumatice în perioada precoce şi va fi stabilit nivelul intervenţiei chirurgicale. Vor fi analizate fişele pacienţilor cu fracturi ale femurului distal şi patelei, în scopul preîntîmpinării contracturilor postraumatice şi postoperatorii.
2013
Vor fi analizate rezultatele tratamentului bolnavilor cu fracturi cominutive şi deschise ale oaselor tubulare lungi, traumă abdominală asociată cu leziuni ale organelor cavitare şi parenchimatoase, utilizarea terapiei prin vacuum pentru preîntâmpinarea şi tratamentul complicaţiilor infecţioase, îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului acestei grupe de pacienţi. Se va argumenta utilizarea topică a presiunii negative în tratamentul complicaţiilor septice la bolnavii cu politraumatisme. Vor fi implementate noi strategii de diagnosticare şi tratament al pacienţilor cu politraumatisme.
2014
Vor fi analizate rezultate primite, se vor introduce noile strategii de diagnostic şi tratament la pacienţii politraumatizaţi in standardele acordării ajutorului medical specializat,redactarea rapoartelor finale şi planificarea următoarelor planuri de cercetare. Elaborarea algoritmului de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu politraumatism
2011
456.3
2012
456.3
2013
383.3
2014
383.3
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0