Studiul epidemiologic al impactului temperaturilor extremale ale aerului asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova în condiţiile schimbării climatului

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Opopol Nicolae Ion
11.817.09.30A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi creată baza de date privind condiţiile climaterice în Republica Moldova pe ultimii 10 ani cu evaluarea indicatorilor mortalităţii populaţiei în dependenţă de impactul temperaturilor extremale şi de alţi factori de risc în mun.Chişinău şi trei teritorii administrative din zonele de nord, centru şi sud ale ţării.
2012
Va fi obţinută caracteristica particularităţilor meteorologice în regiunile geografice (Nord, Centru şi Sud) în perioada caldă a anului – ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei. Vor fi identificate particularităţile epidemiologice ale impactului temperaturilor extrem de înalte asupra sănătăţii ca fenomen regional al schimbării climei. Va fi obţinută caracteristica volumului şi structurii solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă a populaţiei mun. Chişinău în perioada cu temperaturi extrem de înalte.
2013
Evaluarea epidemiologică a impactului temperaturilor extrem de joase asupra sănătăţii populaţiei Republicii Moldova în context cu fenomenele generate de schimbarea climatului. Va fi obţinută caracteristica particularităţilor meteorologice în regiunile geografi ce (Nord, Centru şi Sud) în perioada rece a anului cu utilizarea indicilor complecşi – ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei. Vor fi identifi cate particularităţile epidemiologice ale impactului temperaturilor extrem de joase asupra sănătăţii ca fenomen regional al schimbării climei. Va fi obţinută caracteristica volumului şi structurii solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă a populaţiei mun. Chişinău în perioada rece cu temperaturi extrem de joase.
2014
Se vor estima pagubele economice determinate de decesele premature în urma declanşării temperaturilor extremale cauzate de schimbările climatice. Elaborarea proiectului Planului de măsuri privind adaptarea sectorului de sănătate la temperaturile extremale.
2011
276.3
2012
390.6
2013
391.0
2014
475.1
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0