Literatura ca spaţiu al reprezentărilor (studiu interdisciplinar asupra literaturii române din Republica Moldova din a doua jumătate a secolului XX)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şleahtiţchi Maria Nicolae
11.817.07.36F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi elaborată metodologia cercetării, precum şi un nou concept al literaturii ca spaţiu al reprezentărilor din trei unghiuri de vedere (literar, psihosociologic şi didactic).
2012
Va fi definitivat şi prezentat conceptul teoretic al literaturii ca spaţiu al reprezentărilor. Vor fi elaborate şi valorificate editorial exegeze particularizate ce ţin de tema generală a cercetării, în funcţie de obiectivele de plan ale fiecărui cercetător şi conform normativelor stabilite pentru fiecare în parte.
2013
Vor fi definitivate exegezele – psiho-sociologică, de sociologie a receptării, estetică, de didactică literară – asupra fenomenelor literare basarabene din cea de-a doua jumătate a secolului XX. Va fi pregătit pentru tipar primul volum cu rezultatele cercetării.
2014
Vor fi determinate mecanismele interioare ale apariţiei reprezentărilor în spaţiul literaturii, funcţionarea şi impactul lor asupra societăţii. Va fi stabilită influenţa schimbării contextului social, etic şi cultural asupra literaturii ca spaţiu al reprezentării. Vor fi reflectate rezultatele cercetărilor sub-tematice în 10 articole ştiinţifice.Va fi elaborată şi pregătită pentru publicare lucrarea Mic tratat de analiză structurală a spațiului reprezentațional.
2011
100.0
2012
100.8
2013
109.2
2014
141.4
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0