Elaborarea bazelor conceptual-metodologice ale unei noi paradigme de creştere economică calitativă şi durabilă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Macari Vadim Gheorghe
11.817.08.28F
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2020-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi determinate esenţa şi conţinutul economic ale noii paradigme de creştere economică durabilă şi calitativă. Vor fi fundamentate principiile conceptual-metodologice de bază ale elaborării noii paradigme şi determinate principalele ei componente. Vor fi analizate şi evaluate componentele noii paradigme, identificate anumite probleme stringente curente ale acestora şi elaborate recomandări în scopul soluţionării lor.
2012
Vor fi analizate şi evaluate rezultatele aplicării politicilor, mecanismelor şi a unor factori prioritari actuali de creştere economică a ţării. Vor fi identificate probleme majore ale funcţionării unor factori prioritari de creştere a economiei naţionale şi determinate căile de sporire a eficienţei lor.
2013
Vor fi analizate şi caracterizate evoluţiile recente în aplicarea unor politici, mecanisme şi factori de creştere economică. Vor fi elaborate recomandări în scopul amplifi cării impactului unor politici, mecanisme şi factori de creştere economică.
2014
Vor fi identificate particularităţile aplicării politicilor, mecanismelor şi factorilor actuali ai noii paradigme de creştere economică. Vor fi determinate modalităţile de interacţiune şi integrare a politicilor, mecanismelorşi factorilor actuali de creştere economică în cadrul noii paradigme.
2011
395.9
2012
406.7
2013
316.3
2014
399.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0